Struktura organizacyjna

Kierownictwo Prokuratury Okręgowej w Tarnobrzegu stanowi:
Prokurator Okręgowy w Tarnobrzegu - Janusz Woźnik
Zastępca Prokuratora Okręgowego w Tarnobrzegu - Krzysztof Głuszak
 

  W skład Prokuratury Okręgowej w Tarnobrzegu wchodzą nastepujące komórki organizacyjne:     

  Wydział I Śledczy
  Wydział IV Organizacyjno - Sądowy
  Dział do Spraw Informatyzacji i Analiz
  Samodzielny Dział Budżetowo Administracyjny
  Samodzielny Dział do Spraw Informacji Niejawnych
  Stanowisko - Starszy Inspektor do Spraw Obronnych
  Stanowisko - Inspektor Ochrony Danych
  Stanowisko - Audytor Wewnętrzny
Rejestr zmian