Samodzielny Dział do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych

Samodzielny Dział do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych, kierowany przez Pełnomocnika do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych Wojciecha Fiołne, zwanego dalej „pełnomocnikiem ochrony” i obejmujący zakresem swego działania:


1) ochronę wytwarzanych, przetwarzanych, przekazywanych i przechowywanych informacji niejawnych;
2) ochronę systemów i sieci teleinformatycznych, w których są wytwarzane, przetwarzane, przechowywane lub przekazywane informacje niejawne;
3) kontrolę przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych;
4) szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych;
5) prowadzenie postępowań sprawdzających;
6) zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego.

W ramach Działu funkcjonuje kancelaria tajna, którą kieruje Kierownik Kancelarii Tajnej, podległy bezpośrednio pełnomocnikowi ochrony, której organizację i zasady działania określają odrębne przepisy.

Bezpośredni nadzór nad Samodzielnym Działem do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych sprawuje Prokurator Okręgowy.

Rejestr zmian