Prokurator w Nisku poszukuje listem gończym:

Imię i nazwisko                     Paweł SIEK
Pseudonim                            --
Urodzony/a -                         31-03-1976 r. w Nisku
Imiona rodziców                   Władysław, Stanisława z d. Kochańczyk
Ostatnie miejsce zam.            Zarzecze, ul. Kopernika 36
Podejrzany/a                         o przestępstwa z art. 177§2 kk

Prokurator w Nisku poszukuje listem gończym:

Imię i nazwisko                     Arkadiusz BURDA
Pseudonim                            --
Urodzony/a -                         17-11-1983 r. w Kraśniku
Imiona rodziców                   Zbigniew, Ewa z d. Gałuszkiewicz
Ostatnie miejsce zam.            Kraśnik, ul. Krasickiego 4 m.27
Podejrzany/a                         o przestępstwa z art. 209§1 kk

Prokurator w Tarnobrzegu poszukuje listem gończym:

Imię i nazwisko                     Sylwester Wargala
Pseudonim                            --
Urodzony/a -                         14-12-1982 r. w Nisku
Imiona rodziców                   Jerzy, Alicja z d.Pastuszka
Ostatnie miejsce zam.            Musików 21, 37-455 RadomyślnadSanem
Podejrzany/a                         o przestępstwa z art. 209§1a kk

Prokurator w Tarnobrzegu poszukuje listem gończym:

Imię i nazwisko                     Siergiej Stebelski
Pseudonim                            --
Urodzony/a -                         2-10-1968 r. w Kijowie
Imiona rodziców                   Miron, Luba
Ostatnie miejsce zam.            Lublin, ul. Tęczowa 149
Podejrzany/a                         o przestępstwa z art. 209§1a kk

Prokurator w Nisku poszukuje listem gończym:

Imię i nazwisko                     Krzysztof KULIK
Pseudonim                            --
Urodzony/a -                         30-03-1979 r. w Stalowej Woli
Imiona rodziców                   Stanisław, Maria z d. Łach
Ostatnie miejsce zam.            Stalowa Wola, ul. Poniatowskiego 21/39
Podejrzany/a                         o przestępstwa z art. 209§1a kk w zw. z art. 209§1 kk

Prokurator w Nisku poszukuje listem gończym:

Imię i nazwisko                     Kamil TOFIL
Pseudonim                            --
Urodzony/a -                         18-07-1989 r. w Tarnobrzegu
Imiona rodziców                   Józef, Jolanta z d. Trzcińska
Ostatnie miejsce zam.            Pysznica, ul. Sienkiewicza 4
Podejrzany/a                         o przestępstwa z art. 244 kk i art. 180a kk w zw. z art. 11§2 kk

Prokurator w Tarnobrzegu poszukuje listem gończym:

Imię i nazwisko                     Jerzy Stanisław LIS
Pseudonim                            --
Urodzony/a -                         30-10-1963 r. Reszel
Imiona rodziców                   Witold, Helena z d. Perczyńska
Ostatnie miejsce zam.            11-440 Reszel, ul. Rynek 15/2
Podejrzany/a                         o przestępstwa z art. 209§1a kk

Prokurator w Nisku poszukuje listem gończym:

Imię i nazwisko                     Roland CHMIEL
Pseudonim                            --
Urodzony/a -                         25-05-1982 r. w Nisku
Imiona rodziców                   Kazimierz, Maria z d. Kupiec
Ostatnie miejsce zam.            Nisko, ul. Partyzantów 7
Podejrzany/a                         o przestępstwa z art. 13§2 kk w zw. z art. 279§1 kk

Prokurator w Tarnobrzegu poszukuje listem gończym:

Imię i nazwisko                     Stanisław Szeląg
Pseudonim                            --
Urodzony/a -                         3-06-1972 r. w Sandomierzu
Imiona rodziców                   Stanisław, Helena z d. Miśkiewicz
Ostatnie miejsce zam.            Tarnobrzeg, ul. Kopernika 10/25
Podejrzany/a                         o przestępstwa z art. 209§1a kk

Prokurator w Nisku poszukuje listem gończym:

Imię i nazwisko                     Artur RYBIŃSKI
Pseudonim                            --
Urodzony/a -                         22-05-1981 r. w Stalowej Woli
Imiona rodziców                   Wiesław, Maria z d. Janeczko
Ostatnie miejsce zam.            Stalowa Wola, ul. Poniatowskiego 21/9
Podejrzany/a                         o przestępstwa z art. 209§1a kk

Prokurator w Nisku poszukuje listem gończym:

Imię i nazwisko                     Dariusz KARAŚ
Pseudonim                            --
Urodzony/a -                         4-03-1973 r. w Nisku
Imiona rodziców                   Eugeniusz, Halina z d. Jarosz
Ostatnie miejsce zam.            37-400Nisko, Wolina ul. Sienkiewicza 61
Podejrzany/a                         o przestępstwa z art. 209§1 kk