List gończy 1 Ds. 1189/13

Prokurator w Tarnobrzegu poszukuje listem gończym:

Imię i nazwisko                 Rafał SORBIAN
Pseudonim                         --
Urodzony -                          02.08.1972 r. Tarnobrzeg
Imiona rodziców              Adolf, Halina z d. Łysoń
Ostatnie miejsce zam.    Tarnobrzeg, ul. Warszawska 57
Podejrzany                         o przestępstwo z art. 56§1 k.k.s. w zw. z art. 9§3 k.k.s oraz art. 286§1 k.k. oraz art. 284§2 k.k.

 

Rejestr zmian