Konta bankowe

Prokuratura Okręgowa w Tarnobrzegu
ul. Sienkiewicza 27
NIP: 867-16-19-297
REGON: 000569734

Konto dochodów budżetowych:

NBP O/O Rzeszów 71 1010 1528 0001 5622 3100 0000
(wpłaty m.in. za kserokopie akt)

 Poniższe  numery kont depozytów w PLN oraz w Euro obowiązują do dnia 31.12.2021r. Nowe numery kont zostaną podane na nowej stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Tarnobrzegu.

 

Konto depozytów PLN:

BGK 14 1130 1105 0005 2169 9890 0001
(wpłaty m.in. poręczenia majątkowe, zabezpieczenia majątkowe, wadia)

Konto depozytów EURO:

NBP O/O Rzeszów 13 1010 1528 0001 5615 7197 8000
(wpłaty m.in. poręczenia majątkowe, zabezpieczenia majątkowe wpłacane w EURO)

Rejestr zmian