Związki zawodowe

RADA OKRĘGOWA W TARNOBRZEGU

 ZWIĄZKU ZAWODOWEGO

 PROKURATORÓW I PRACOWNIKÓW PROKURATURY

  RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ

 

ul. Sienkiewicza 27

39-400 TARNOBRZEG

Tel. 15 822 23 07, Fax. 15 822 81 83

 

Tarnobrzeg, dnia 22 marca 2017 r.

  

        Szanowni Państwo

        Prokuratorzy/Prokuratorzy w stanie spoczynku

        Urzędnicy/Pracownicy

        Emeryci i Renciści

        (wszyscy)

 

W związku z powstaniem z dniem 12 stycznia 2016 r. w Tarnobrzegu Okręgowej Organizacji Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP, zachęcam każdego z Pań/Panów do przystępowania do Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP. W tym celu należy wypełnić część pierwszą deklaracji i po podpisaniu przekazać ją do Łukasza Rozbickiego - Przewodniczącego Rady Okręgowej na adres:

Prokuratura Rejonowa w Mielcu

ul. Skłodowskiej-Curie 2,

39-300 Mielec

(tel. 17 586 42 11)

lub innych członków z Rady Okręgowej.

Jednocześnie zwracam się do Pań/Panów będących (ale nie tylko) członkami tego związku o przekazywanie w sposób ciągły, do wymienionych wyżej osób propozycji i zakresu działań jakie powinna podjąć Rada Okręgowa ZZPiPP RP w Tarnobrzegu poza typowo związkowymi (np. wycieczki, ogniska, kuligi, zapomogi, wspomożenie osób będących w trudnej sytuacji, organizacja paczek dla dzieci z okazji Św. Mikołaja, czy bali dla dzieci itp.).

Nadto proszę o przekazywanie w ten sam sposób swoich spostrzeżeń, czy uwag lub stanowisk w zakresie zmiany istniejących uregulowań i przepisów, zawartych w nich niejasnych, czy krzywdzących prokuratorów - i pracowników zapisów oraz propozycji ich zmian.

Z góry wyrażam podziękowanie za szerokie i konkretne propozycje w tym zakresie.

 

Przewodniczący Prezydium Rady Okręgowej

Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników
Prokuratury RP

Łukasz Rozbicki

 Deklaracja przystąpienia do Związków Zawodowych - pobierz w formacie RTF

Rejestr zmian